ירידה במשקל

לענבל היקרה. 

במסתרים תבכה הנפש, במסתרים תשמח

לא נחשפת היא בקלות. גם לא בעיני בעליה.

עיתים תשמח, ולא תגיד על מה.

עיתים תיעצב, ולא תחשוף צפונותיה.

מבוכים מבוכים עשויה הנפש.

מדורים מדורים

ורק כאשר תתיר לו הנפש, יכנס בין מדוריה

ישוטט בין שביליה

איש איש ונפשו, איש איש ופתיחותו.

לא בכוח תבוא אל הנפש, בן אדם.

בענווה תבוא. בראש מורכן מתבונן פנימה.

לאט תיכנס. בנחת רוח.

והליכה זו, במשעולי הנפש, בנבכיה,

זוהי תמצית החיים.
 

צ. ב, ירושלים
שבת, 7 נובמבר, 2009